Sumber Manusia

DAYANG SELHA IBRAHIM
Ketua Penolong Pengarah/Sumber Manusia

Alamat :
Tingkat 2, Bangunan Ibu Pejabat JKR,
Jalan Sembulan, 88582 Kota Kinabalu.
Tel: 088 244333
Fax: 088 237234
E-mel: DgSelha.Ibrahim@sabah.gov.my

LATAR BELAKANG

Cawangan Sumber Manusia di bahagikan kepada 4 unit iaitu Unit Pembangunan Organisasi, Unit Perkhidmatan, Unit Saraan & Pencen, Unit Tatatertib & Rekod Perkhidmatan. Unit-unit ini dipertangungjawabkan sepenuhnya ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan perihal perkhidmatan, gaji, pencen, tatatertib (disiplin), latihan dan peperiksaan, rekod dan penyelidikan dan pembangunan organisasi

Tiap-tiap unit ini berfungsi sebagai nadi dan tunjang kepada Cawangan Pentadbiran yang mana bertanggungjawab terhadap pentadbiran perkhidmatan awam Jabatan Kerja Raya Sabah keseluruhannya.

Antara lain, di samping tugas-tugas ‘routine’ harian, Cawangan ini telah mewujudkan beberapa ‘Task Force’ dan Pasukan Kerja untuk melaksanakan tugas-tugas khas seperti berikut :-

 • Perkhidmatan Buku Perkhidmatan
 • Penyerapan Anggota Sementara ke dalam perkhidmatan tetap (bergantung kepada bilangan kekosongan jawatan yang ada)
 • Megemaskini data Anggota Jabatan ke dalam Sistem Maklumat Anggota Perkhidmatan Awam Negeri (SMAPAN).

Di bawah Struktur Baru, Cawangan Pentadbiran di bahagikan kepada 4 unit iaitu Unit Pembangunan Organisasi, Unit Perkhidmatan, Unit Saraan & Pencen, Unit Tatatertib & Rekod Perkhidmatan. Unit-unit ini dipertangungjawabkan sepenuhnya ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan perihal perkhidmatan, gaji, pencen, tatatertib (disiplin), latihan dan peperiksaan, rekod dan penyelidikan dan pembangunan organisasi.

Tiap-tiap unit ini berfungsi sebagai nadi dan tunjang kepada Cawangan Pentadbiran yang mana bertanggungjawab terhadap pentadbiran perkhidmatan awam Jabatan Kerja Raya Sabah keseluruhannya.

Antara lain, di samping tugas-tugas ‘routine’ harian, Cawangan ini telah mewujudkan beberapa ‘Task Force’ dan Pasukan Kerja untuk melaksanakan tugas-tugas khas seperti berikut :-

 • Perkhidmatan Buku Perkhidmatan
 • Penyerapan Anggota Sementara ke dalam perkhidmatan tetap (bergantung kepada bilangan kekosongan jawatan yang ada)
 • Memasukkan data Anggota Jabatan ke dalam SMAPAN bermula sejak bulan Jun 1997

OBJEKTIF

 • Memberi perkhidmatan, bimbingan dan nasihat kepada semua Cawangan di Daerah termasuk Bahagian dan Unit JKR di peringkat Ibu Pejabat mengenai hal-hal perkhidmatan dan perjawatan
 • Memastikan semua rekod kakitangan termasuk rekod peribadi dan sulit adalah kemaskini dan teratur
 • Memastikan semua tindakan Pentadbiran mengenai perjawatan diselaraskan dengan pihak-pihak seperti Jabatan Ketua Menteri, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri, Kementerian Kewangan, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Bahagian/Cawangan/Unit di JKR
 • Menyelaras dan bekerjasama dengan Cawangan-cawangan diperingkat Ibu Pejabat dan Daerah dalam merangka keperluan gunatenaga dan hal-hal organisasi
 • Mengadakan perbincangan dan dialog mengenai masalah-masalah Pentadbiran dan Kakitangan yang melibatkan Bahagian/Cawangan atau Seksyen-seksyen tertentu di peringkat Ibu Pejabat dan Daerah.

FUNGSI

1) UNIT PERKHIDMATAN

 • Perlantikan Jawatan.
 • Lantikan Memangku/ Tanggungan Kerja
 • Pengesahan Jawatan
 • Perlanjutan Tempoh Percubaan
 • Peresapan ke Jawatan Tetap
 • Perletakan Jawatan.
 • Pembaharuan Kontrak
 • Kenaikan Pangkat
 • Perlantikan Semula Selepas Bersara

2) UNIT SARAAN PENCEN DAN PENILAIAN PRESTASI

 • Pelarasan Skim dan Tangga Gaji
 • Penyediaan Kertas Pencen
 • Penilaian Prestasi
 • Pinjaman Semua Jenis
 • Tuntutan Elaun
 • Tambang Percuma/ Subsidi
 • Pendahuluan Gaji
 • Tugas Ad-Hoc
 • Peresapan Jawatan Kumpulan “D”

3) UNIT TATATERTIB DAN REKOD PERKHIDMATAN

 • Tatatertib/ Surcaj
 • Rekod Perkhidmatan
 • Latihan Kursus dan Peperiksaan
 • Penempatan dan Pertukaran Kakitangan.
 • Keselamatan Pejabat
 • Kebenaran Memandu Kenderaan
 • Urusetia Lembaga Tatatertib
 • Kaunseling

4) UNIT PEMBANGUNAN ORGANISASI

 • Struktur Organisasi
 • Skim Perkhidmatan
 • Pewujudan Jawatan
 • Permasalahan Organisasi
 • Urusetia Kepada Pengurusan Sumber Tenaga Manusia
 • Perlaksanaan Keperluan Tribunal/ Kesatuan Kerja
 • Perlaksanaan Semua Pekeliling Kerajaan
 • Senarai Kakitangan dan Perjawatan
 • Kekosongan Jawatan
 • Penyelenggaraan Skim