Jurutera Bahagian Kawasan Pantai Barat Utara

JAMILAH TUKANG
Jurutera Bahagian

Alamat:
89157 Kota Belud
Tel. : 088 976444, 976553, 976554
Fax: 088 976777
E-mel: Jamilah.Tukang@sabah.gov.my