Jurutera Bahagian/Daerah

Jurutera Daerah JKR Sabah:

  • adalah wakil Jabatan di Daerah masing-masing;
  • bertanggungjawab untuk merancang dan pelaksanaan projek-projek dengan efisien. Beliau juga bertanggungjawab kepada operasi dan penyelenggaraan infrastruktur dan perkhidmatan yang lain;
  • selaku penasihat teknikal kepada semua Lembaga, Perbandaran, Pejabat Daerah dan pihak berkuasa tempatan; dan
  • mengurus, sebagai peranan sekunder, organisasi JKR dan kakitangan sokongan di Daerah.

Bahagian Kawasan Pantai Barat

Bahagian Kawasan Selatan

Bahagian Kawasan Timur

Bahagian Kawasan Pantai Barat Selatan

Bahagian Kawasan Utara

Bahagian Kawasan Pedalaman

Bahagian Kawasan Pantai Barat Utara