Jalanraya

Ir. ADRIAN NORBERT LEE @ ADRIAN NORBERT
Ketua Penolong Pengarah/Jalanraya

Alamat:
Tingkat 3, Bangunan Ibu Pejabat JKR,
Jalan Sembulan, 88582 Kota Kinabalu.
Tel: 088 244333
Fax: 088 237234

LATAR BELAKANG

Cawangan Jalanraya, Jabatan Kerja Raya Sabah bertanggungjawab terhadap semuapembangunan jalan Negeri dan Luar Bandar didalam Negeri Sabah. Ia memainkan peranan penting keatas perancangan, merekabentuk dan pembinaan jalan-jalan tersebut serta mempastikan peranan-peranan tersebut dijalankan dengan mengutamakan ciri-ciri keselamatan lalulintas.

PIAGAM PELANGGAN

Bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan ikhtisas yang berkualiti & cekap dalam merekabentuk & membina sistem jalan raya yang memadai, ekonomik & selamat yang dapat menampung keperluan pembangunan negara, & dengan ini bertujuan untuk :-

  1. Merekabentuk & membina jalan raya yang selamat, efisien & berasaskan Arahan-arahan Teknik (Jalan) & piawaian yang diiktirafkan.
  2. Mengadakan kemudahan jalan raya untuk pembangunan sosio & ekonomik.
  3. Meningkatkan lagi taraf jalan raya yang sedia ada ketahap piawaian yang ditetapkan.
  4. Mempertingkatkan keselamatan jalan melalui keseimbangan perancangan,rekabentuk & pengurusan lalulintas.
  5. Melaksanakan semua projek yang telah diluluskan dalam masa yang dipersetujui dengan pelanggan-pelanggan & agensi kerajaan.

OBJEKTIF

Objektif Cawangan Jalan Raya ialah untuk membentuk sistem jalan raya yang memadai, ekonomik dan selamat yang dapat menampung keperluan negara, dan dengan ini bertujuan untuk:-

  1. Membentuk piawaian yang sesuai untuk semua kategori jalan raya.
  2. Mengadakan/memperbaiki kemudahan jalan raya untuk kegunaan sosio & ekonomik.
  3. Meningkatkan lagi taraf jalan raya yang sedia ada ketahap piawaian yang perlu.
  4. Mempertingkatkan keselamatan jalan melalui keseimbangan perancangan, rekabentuk & pengurusan lalulintas.