DIREKTORAT

YBrs Tuan Ir. Haji Ali Ahmad Hamid

PENGARAH KERJA RAYA

Hj. Arman Abd Muin

Timbalan Pengarah - Sektor Khidmat Teknikal

Hj. Kamaluddin Hj. Ag Abas

Timbalan Pengarah - Sektor Bangunan

Philemon Lajawai

Timbalan Pengarah - Sektor Jeraya

Carta Organisasi Jabatan Kerja Raya Sabah

Dikemaskini: 17 September 2021

PENGUMUMAN

APLIKASI

Google Play
Google Play