Bahagian Kreatif dan Hal Ehwal Berita TV JKR Sabah

HAJIMIN MASLIN
Ketua Penolong Pengarah
(Bahagian Kreatif & Hal Ehwal Berita TV JKR Sabah)